wszystkie zawały Paździocha. Ile zawałów miał Marian Paździoch

Ile zawałów miał Marian Paździoch? Wszystkie zawały Paździocha

Tym razem żadnych rozkmin. Wyłącznie czysta rozrywka!

Obejrzałem wszystkie odcinki Świata według Kiepskich i policzyłem ile zawałów miał Marian Paździoch! Jedyne takie zestawienie w Internecie – dokładna lista wszystkich zawałów Paździocha. Zobacz, ile zawałów miał Paździoch, w których odcinkach i w jakich okolicznościach. Sprawdź, kiedy po raz pierwszy padły słynne słowa „Helena, mam zawał!”.

Marian Paździoch – postać, bez której nie byłoby Świata według Kiepskich

Marian Paździoch to postać, która odegrała w Świecie według Kiepskich jedną z najważniejszych ról. W postać wcielił się wybitny Ryszard Kotys, którego role filmowe i teatralne można wymieniać w nieskończoność.

W pierwszych odcinkach Marian Paździoch to typowy antagonista – krętacz, konfident, osoba robiąca pod górkę. To właśnie za jego sprawą wiele przedsięwzięć Ferdka legło w gruzach. O ile do około 180-200. odcinka to zazwyczaj Ferdek Kiepski był inicjatorem akcji, a Paździoch krzyżował mu plany, to właśnie mniej więcej w tym okresie to Marian coraz częściej podejmuje różne inicjatywy, a Ferdek staje się stetryczałym, bojącym się zmian, nastawionym negatywnie niema do wszystkiego „Polakiem i katolikiem”.

Wieczne konflikty interesów z Ferdkiem, negocjacje co do podziału zysków z lewych przedsięwzięć. Wzajemne złośliwości, nienawiść, ale jednak… uzależnienie. Bo pomimo wyzwisk i życzenia sobie jak najgorzej Kiepski i Paździoch nie potrafili bez siebie żyć. Bez Paździocha Świat według Kiepskich byłby zupełnie innym sitcomem.

Paździoch szeroko znany jest również z tego, że często doznawał zawału, a jego słynne słowa „Helena, mam zawał” przez wiele lat będą jeszcze obecne w języku potocznym.

„Helena, mam zawał!”. Skrzydlate słowa ze Świata według Kiepskich

Skrzydlate słowa to określenie wyrażeń, które zostały użyte w utworach kultury lub padły w debacie publicznej i zadomowiły się w języku potocznym. Przykłady takich wyrażeń możemy dwoić i troić, a sam sitcom Świat według Kiepskich jest źródłem naprawdę ich sporej liczby. Wymienić można m.in.:

 • Helena, mam zawał!
 • Są na tym świecie rzeczy, o których się nawet fizjologom nie śniło.
 • Jak nie, jak tak!
 • Śpisz? Śpię, bo co?
 • Pan jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiesz.
 • Ja nie o takie Polskie walczyłem!
 • No i co? Zatkało kakało?
 • To są drogie rzeczy.
 • Nie dam, bo nie dam, a jak bym miał, to też bym nie dał.
 • Panie, nie obrażaj pan, dobre?
 • Mam pomysła!
 • A robić ni ma komu!

I oczywiście wiele innych. „Helena, mam zawał”, to słowa, które bardzo często goszczą w memach, szczególnie po zaciętych, ale ostatecznie wygranych bojach polskich sportowców, zwykle siatkarzy i piłkarzy ręcznych.

Jak te zawały policzyć?

Myślałem, że liczenie zawałów Mariana Paździocha będzie dziecinnie łatwym zadaniem. Wystarczy oglądać kolejne odcinki Kiepskich i odnotowywać zawał po zawale. Niestety nieco się przeliczyłem. Dlaczego?

Zacznijmy od tego, że wiele sytuacji pozostawiało pewne pole do interpretacji. Otóż niekiedy naprawdę trudno było odczytać, kiedy sąsiad Ferdka rzeczywiście miał zawał, kiedy po prostu odgrywał akt rozpaczy, a kiedy próbował emocjonalnie szantażować sąsiadów. Bo jak inaczej wytłumaczyć sytuację, kiedy Paździoch łapie się za serce, zaczyna opadać z sił, ale po obiecaniu mu korzyści materialnej nagle wraca do normalnego stanu? No właśnie.

Inna sprawa to to, że Świat według Kiepskich jest sitcomem, a wiec formatem telewizyjnym, w którym kolejne odcinki nie są ze sobą fabularnie powiązane. Owszem, wszystko dzieje się w pewnym, nazwijmy to górnolotnie, uniwersum, w którym pewne prawidła są niezmienne, ale wiele wydarzeń mających miejsce na przestrzeni kolejnych odcinków, wzajemnie się wyklucza. Czy zatem w ogóle zasadne jest sumowanie zawałów Paździocha? A może miał ich po prostu ile, ile w pojedynczym odcinku.

Już pierwsze trzy wzmianki o zawałach Paździocha dają duże pole do interpretacji:

 • W odcinku 1. Ferdek otwiera drzwi, za którymi stoi przebrany za krowę listonosz. Śmieje się ze swojego żartu i informuje Ferdka, że Paździoch o mało co nie zszedł na atak serca, kiedy zobaczył to samo. I co w tej sytuacji? Marian rzeczywiście miał zawał? Czy Edzio tylko użył takiego wyolbrzymienia, żeby podkreślić to, jak bardzo udało mu się przestraszyć Paździocha?
 • W odcinku 12. Ferdek nakrywa Paździocha na liczeniu lewych pieniędzy i zaczyna go szantażować, żądając połowy kwoty. Paździoch prosi o litość, tłumacząc się, że jest po dwóch zawałach i nie wytrzyma takie stresu. Czy stosujemy tu chronologię i uznajemy, że jednym z tych dwóch zawałów był ten z odcinka 1.?

Już na tym etapie 3 różne osoby, które próbowałyby policzyć, ile zawałów przeszedł Marian Paździoch, mogłyby podać 3 różne wyniki. Ja kierowałem się prostą zasadą: naliczyć zawałów jak najwięcej.

Garstka statystyk i ciekawostek

 • Pierwsza wzmianka o zawale Paździocha pojawia się już w 1. odcinku. Jednak nic nie wskazuje na to, żeby scenarzyści już wtedy mieli w głowie pomysł na zbudowanie postaci z bardzo wrażliwym sercem.
 • Po raz pierwszy słowa „Helena, chyba mam zawał” padają w odcinku 143., czyli dopiero pod koniec 1. sezonu, liczącego 145 odcinków. Jest to jednocześnie pierwsza sytuacja, w której nie mamy najmniejszych wątpliwości – Paździoch na 100% ma zawał.
 • Najwięcej zawałów, bo aż 3, Paździoch doznał w odcinku 247. pt. Niszczyciel.
 • Większość zawałów Paździoch doznał w odcinkach reżyserowanych przez Okiła Khamidova (1–282). W odcinkach w reżyserii Patricka Yoki (283–528) Marian przeszedł tylko 4 stuprocentowe zawały (plus 2 sytuacje, których mimo chęci, chyba nie da się zakwalifikować jako zawał). W końcowych odcinkach, reżyserowanych przez Adka Drabińskiego (529–589), Paździoch ani razu nie doznał zawału.
 • Ostatni zawał Paździocha miał miejsce w odcinku 433. Co ciekawe – jeśli uznamy, że w pierwszym odcinku Marian faktycznie miał zawał, to wszystko spina nam się klamrą, bowiem w tym przypadku Paździoch również ma zawał po tym, jak zostaje przestraszony, tym razem przez Ferdka, który przebrał się za świnię.
 • Według moich obliczeń, Marian Paździoch przeszedł 24 zawały i miał 2 stany przedzawałowe lub po prostu udawał, aby wymusić coś na sąsiadach.

Wszystkie zawały Mariana Paździocha

 

Postscriptum

We wstępie do książki Jakuba Jabłonki i Pawła Łęczuka pt. Świat według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu Polsatu Nina Terentiew, dyrektorka programowa stacji, napisała:

Nie wiem, czy kiedyś zastanawiali się Państwo, jaki byłby Kraków bez Smoka Wawelskiego. Albo Wrocław bez uroczych krasnali. Ja owszem: byłyby jak Polska bez Świata według Kiepskich, niekompletne. Ponieważ ten sitcom (…) stał się – czy się to komuś podoba, czy nie – częścią naszej kultury narodowej.[1]

Mam to szczęście, że w swoim życiu nawiązałem relacje i z ludźmi pokroju Kiepskich oraz ich sąsiadów, i z tymi, którzy o serialu wyrażają się wyłącznie pogardliwie. Może dzięki temu łatwiej przyszło mi zrozumieć tę produkcję i – co tu dużo mówić – szczerze ją pokochać. Kiepscy to nie zmyślone charaktery. Kiepscy to my, wielu z nas, naszych bliskich i dalszych członków rodziny czy znajomych. A ci, którzy twierdzą, że serial jest żenujący i denny – zauważyłem, że w większości przypadków to ludzie, którzy mają się za mądrzejszych, niż są w rzeczywistości.

Dlatego uważam, że Świat według Kiepskich to materiał na znacznie głębsze studia niż tylko liczenie zliczanie dla rozrywki zawałów Paździocha. Bo to naprawdę piękne zwierciadło Polski i polskiego społeczeństwa. Być może kiedyś je podejmę, ale to będzie wymagało ponownego obejrzenia 589 odcinków i zrobienia znacznie bardziej skrupulatnych notatek.

[1] Jabłonka J., Łęczuk P. Świat według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu Polsatu, Kraków 2022, s. 5.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *